Forfattere

Forfattere Forlaget Meelbye

Her kan du læse om danske forfatterne: Susanne Meelbye, Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz, Bertha Holst, Sophie Breum og  Joachim Kattrup

 

Susanne Meelbye

Jeg hedder Susanne Meelbye og er forfatter og journalist, født i 1955 i den lille by Jærpås, Skaraborgs Län i Sverige. Jeg er datter af en svensk far og en dansk mor. Da jeg var tre år, døde min far, og vi flyttede til Danmark.

Jeg blev mor som 18-årig. Mit barn nummer to var et multiallergisk barn. Det betød, at jeg måtte udsætte min drøm om at arbejde som journalist. I stedet kom jeg til at arbejde som sygehjælper. Jeg har to voksne børn, Walther på 46 år og Pia på 43 år, samt to børnebørn, Sara og Michelle.

Forfatter

I 2014 udkom min debutbog Mordet på Moster & Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej‘. Bogen handler om det uopklarede mord på min moster Else Langkjær og dobbeltmordet på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Drab der skete i 1946 og 1948.

Eget forlag

Jeg opdagede hurtigt, at jeg gerne ville være med i hele processen fra research til færdig udgivelse. Derfor besluttede jeg i sommeren 2015 at starte mit eget lille forlag, som fik navnet Forlaget Meelbye. Siden da har jeg kunnet føje endnu 4 bøger til mit forfatterskab, nemlig Mistænkelige Dødsfald,  Mordet på Moster Sagen Genoptaget,  Det Perfekte Bedrag,  Pigen uden iris.

Forlaget Meelbye udgiver bøgerne som trykte bøgerlydbøger og e-bøger.

Samarbejdspartnere

Jeg samarbejder med ekstern redaktør, korrekturlæser og grafiker.

Lagerstyring foregår via Dafolo

 

Bertha Holst

Bertha Holst levede fra 1881-1929. Hun var født Hall og datter af en norsk far og en svensk mor. Forældrene var ikke gift, og Bertha Holst tilbragte sine første år på et børnehjem i København. Som fireårig blev hun adopteret af godsforvalteren på den vestfynske herregård Wedellsborg og hans hustru.
Bertha Holst har selv opnået at blive en romanfigur, idet hun er med i Dorrit Willumsens roman ”Bang”. For Bertha Holsts adoptivmor var en søster til Herman Bang, og da adoptivfaderen døde, flyttede fru Holst og Bertha til København og boede sammen med Herman Bang.
I Bertha Holsts første bog ‘Vingeslag’, 1908, finder vi en del Bang-reminiscenser. Men da hun fik rystet onklen af sig, viste det sig, at hun havde sin egen stemme.

Bertha Holst bøger bygger på egne erfaringer fra barndommen

Flere af forfatterens af børne- og ungdomsbøger byggede på hendes egne erfaringer fra ophold på børnehjem og som adoptivbarn.

Et gennemgående træk i hendes at bøger er, at hun tager børnenes parti og viser stor indsigt i de dårligst stilledes livsvilkår. Dette skyldes, at hun tilbragte meget tid sammen med godsets tjenestefolk, der var hjertensgode mod hende.

I bøgerne for de yngre læsere trækker Bertha Holst i høj grad på sine egne erfaringer fra sin barndom. De fleste hovedpersoner i bøgerne er forældreløse eller i en længere periode væk fra hjemmet. I ”Tvillingerne” møder vi Tops og Props, der bor alene med deres far efter moderens død. Som 12-årige sendes de væk for at blive opdraget hos deres strenge faster Anna. I ”Bitten” møder vi den forældrelæse Charlotte Amalie, der bor hos sin farfar, godsejer Juel. Godsejeren. har ikke forstand på børn og beslutter derfor at sende hende på et skoleophold uden for hjemmet. I ”Inger Margrethe” bliver lille pige overdraget til en plejefamilie, da hendes egen mor ikke kan tage sig af hende. Her vokser hun op og nyder livet sammen med sine plejeforældre og plejesøskende. I ”Blindebuk” møder den forældreløse dreng Gert, der bor hos sin onkel. Gert er en frisk dreng, men pludselig kommer han ud for en ulykke og mister synet under en leg.

Forlaget Meelbye har udgivet Blindebuk, Bitten, Inger Margrethe, Spirrevip og Tvillingerne af Bertha Holst som e-bog

Andre børne- og ungdomsbøger af Bertha Holst som du kan finde på biblioteket:
 • Vingeslag, 1908
 • Elis eventyrlige Ba, 1910
 • Lisbets første Kærlighed, 1911
 • Gunvers Læretid, 1912
 • Det glade Kompagni: Lisbeth og Lone, 1913
 • Dyrekøbt, 1922
 • Skrevet under pseudonymet Emma Hall
 • Trold, 1924
 • Gylden Sol, 1926
 • I Fangenskab, 1927
 • Vibe, 1928
 • Helle, 1932
 • Wienerbarnet Hansi, 1933
 • Henriks Søster Mariotta, 1934

 

Joachim Kattrup

Joachim Kattrup (1874-1925) var en stor personlighed, der var kendt som ”urmageren i Strands”.  Joachim Kattrup overtog sin fars urmagerbutik i 1900 og drev den frem til omkring 1915, hvor han blev forfatter.

Joachim Kattrup var hjemstavnsforfatteren, der levede hele sit liv på Mols, bortset fra et par udenlandsrejser til Amerika og Holland. Han skrev talrige artikler til aviser og blade. Derudover skrev han 11 børnebøger, mange digte og syv romaner.

Joachim Kattrup brugte både sit rigtige navn og pseudonymet Christopher Becher.

Han havde også en anden kreativ interesse, som han dyrkede ved siden af forfatterskabet. Joacim var nemlig en gudbenådet spillemand, der spillede violin – og klarinet. Et instrument han selv havde drejet. Han skrev viser til musikken, som han selv komponerede.

Forlaget Meelbye har udgivet En Stenalderdreng af Joachim Kattrup som e-bog

Læs mere om Joachim Kattrup

 

Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz

Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz (22. april 1867 i Helsingør – 1. oktober 1941 i Charlottenlund) var en dansk baron, jurist, forfatter og oversætter. Palle Rosenkrantz var søn af baron Iver Holger Rosenkrantz (1813-73). Han er opkaldt efter en af sine forfædre, Palle Rosenkrantz (f. 1587),

Selvom Palle Rosenkrantz var ud af den danske uradelsslægt Rosenkrantz, var familien ikke af den gren som ejede stamgodset, og børnene måtte derfor vokse op under forholdsvis trange kår økonomisk. Faderen døde da Palle Rosenkrantz kun var 6 år gammel, og moderen, Julia Mackenzie of Tarbat (1840-1911) opholdt sig efterfølgende ofte hos sin familie som var af skotsk højlandsslægt. Børnene blev for det meste derfor opdraget af tjenestefolk og Rosenkrantz blev aldrig knyttet nært til sin familie. I 1868 flyttede familien til amtmandsboligen ved Frederiksborg Slot, men allerede 1870 flyttede de igen til Rungstedgård. Men allerede 2 år efter flyttede familien igen, og således fortsatte det hele Palle Rosenkrantz’ barndom igennem, et liv som han selv kaldte for “min Barndoms Nomadetilværelse”.[1] Denne nomadetilværelse videreførte Palle Rosenkrantz i sit voksne liv.

Palle Rosenkrantz’ samlede opus hører til samtidens største, og spænder fra romaner og drama til aktuel debat og personalhistoriske værker.

Palle Rosenkrantz slog igennem som dansk krimi-pioner med den historiske roman Mordet i Vestermarie (1902), efterfulgt af bl.a. Hvad Skovsøen gemte (1903) og Barberkniven (1907), samt novellesamlingen Privatdetektiven (1905).

Palle Rosenkrantz har også skrevet Et Eventyr i Natten og Første Elsker, som Forlaget Meelbye sælger som e-bog

Læs om forfatter Palle Rosenkrantz